Avaleht Kontakt Koostööpartnerid Koolitused Artiklid MõttekilludKoolituskursus: Tervisttoetav töökeskkond

Töökeskkondades tuleb tegeleda terviseohtude vältimise ja töötaja tervise kaitsega, töötingimuste kohandamisega töötaja võimetele, elukvaliteedi tagamise ja esmatasandi tervishoiuga. Arvestada tuleb iga töökoha planeerimisel inimese elukvaliteedi aspektidega, mis tähendab füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset heaolu töökeskkonnas, mida ei saa mõõta ainult tööõnnetuste ja kutsehaiguste esinemise põhjal.

Tervisttoetav töökeskkond on inimese tervist väärtustava ja soodustava keskkonna kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine koos töötajatega.

Me kõik viibime suurema osa oma päevasest aktiivsest ajast töökeskkonnas. Tänapäeva kiires ja muutlikus maailmas on aga oluline keskkond, kus me viibime. Kui tihti me küsime, kas olemasolev keskkond on meie elukvaliteeti toetav ja säilitav?

Sihtrühm:  töökeskkonnajuhid, töökeskkonnaspetsialistid, personalijuhid, tervisespetsialistid

Oma koolitusel otsime vastuseid küsimustele:

  • Kuidas vältida töökeskkondade terviseohtusid?
  • Kuidas kaitsta töötajat ja kuidas motiveerida töötajat ise oma tervist kaitsma?
  • Kuidas kohandada töötingimusi töötaja võimetele?
  • Kuidas töökohal töötaja elukvaliteeti parandada, et töö tulemused oleksid produktiivsemad?
  • Kuidas tõsta majandusliku kasu läbi tervisttoetav töökeskkonna?

Koolituskursus on 16 tunnine.

Praktilise töö käigus on võimalik erinevaid tehnikaid kasutades harjutada konkreetsete situatsioonide lahendamist ja leida isiksuslikult sobivaimad reageerimisviisid.

Koolituskursuse hind on sõltuv grupi suurusest.

Estonian Education Centre OÜ, telefon 6117574, koolitus [ ät ] eecentre dot ee