Avaleht Kontakt Koostööpartnerid Koolitused Artiklid MõttekilludKoolituskursus: Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses

Psühhosotsiaalsed tegurid on meie mõtted, tunded ja toimingud erinevates olukordades, kuidas näeme oma elu, näeme teisi inimesi, teeme valikuid, talume stressi ja suhtleme. Erinevad inimesed oma mõtete ja tunnetega moodustavad püshhosotsiaalse keskkonna, kus me igapäev viibime ja töötame.

Kuidas teha aga nii, et keskkond koolieelses lasteasutuses oleks nii laste, lastevanemate, kui töötajate vaimset  tervist ja heaolu toetav?

Sihtrühm: Koolieelsete lasteasutuste pedagoogid ja teised koolieelse lasteasutuse töötajad (juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusealal, tervishoiutöötaja, eripedagoog, logopeed, hoolekogu liige jne.)

Siin käsitletakse teemasid, mis  on seotud psühhosotsiaalse keskkonna kujundamise ja arendamisega:

  • Sotsiaalne, eetiline , emotsionaalne ja füüsiline keskkond;
  • Lapse emotsioonid ja tunded kollektiivis;
  • Sotsiaalsed oskused ja nende arendamine lastel;
  • Enesehinnangu arendamine;
  • Tervist ja heaolu toetav juhtimine ja meeskonnatöö;
  • Soodne psühhosotsiaalne keskkond laste turvalisuse tagamiseks ja vigastuste ennetamiseks;
  • Sotsiaalsed oskused ja nende arendamine lastel

Koolitus on kokku 16 akadeemilist tundi, mis sisaldab ka praktilist osa ja diskussiooni.

Praktilise töö käigus kasutatakse erinevaid tehnikaid ja on võimalik  harjutada konkreetsete situatsioonide lahendamist ja leida isiksuslikult sobivamad reageerimisviisid.

Koolituskursuse hind on sõltuv grupi suurusest.

Estonian Education Centre OÜ, telefon 6117574, koolitus [ ät ] eecentre dot ee