Avaleht Kontakt Koostööpartnerid Koolitused Artiklid MõttekilludKoolituskursus: Psühhosotsiaalne keskkond koolis

Psühhosotsiaalsed tegurid on meie mõtted, tunded ja toimingud erinevates olukordades, kuidas näeme oma elu, näeme teisi inimesi, teeme valikuid, talume stressi ja suhtleme. Erinevad inimesed oma mõtete ja tunnetega moodustavad püshhosotsiaalse keskkonna, kus me igapäev viibime ja töötame. Püshhosotsiaalset keskkonda koolis toetab koolikultuur, kus tunnustatakse ühiseid väärtusi ja eesmärke. Kuidas aga luua ja arendada ühiseid eesmärke ja väärtusi erinevas vanuses lastega ja kolleegidega?  

Sihtrühm: pedagoogid ja õppeasutuse töötajad  (direktor, õppealajuhatajad;  tervishoiutöötaja, sotsiaalpedagoog, logopeed, hoolekogu liikmed jne.)

Siin käsitletakse teemasid, mis on seotud psühhosotsiaalse keskkonna kujundamise ja arendamisega:

  • Sotsiaalne, eetiline, emotsionaalne ja füüsiline keskkond;
  • Lapse emotsioonid ja tunded kollektiivis;
  • Sotsiaalsed oskused ja nende arendamine;
  • Enesehinnangu arendamine;
  • Tervist ja heaolu toetav juhtimine ja meeskonnatöö;
  • Soodne psühhosotsiaalne keskkond laste turvalisuse tagamiseks ja vigastuste ennetamiseks;
  • Sotsiaalsed oskused ja nende arendamine lastel;
  • Töös jaksamine


Koolitus on kokku 16 akadeemilist tundi, mis sisaldab ka praktilist osa ja diskussiooni.

Praktilise töö käigus on võimalik erinevaid tehnikaid kasutades harjutada konkreetsete situatsioonide lahendamist ja leida isiksuslikult sobivamad reageerimisviisid.

Koolituskursuse hind on sõltuv grupi suurusest.

Estonian Education Centre OÜ, telefon 6117574, koolitus [ ät ] eecentre dot ee